Αστικός φωτισμός

September 19, 2020

Αστικός φωτισμός

Ανώτατο φως κρυστάλλου με το υλικό κρυστάλλου και το πλαίσιο μετάλλων, χρήση στο πρόγραμμα ξενοδοχείων και εγχώρια διακόσμηση. Shinning και σπινθήρισμα!!!